In memoriam: Siebe Dijkstra (84)

IN MEMORIAM

Siebe Dijkstra  ere-voorzitter DTK              

* 3 mei 1933                                                     Ϯ 24 november 2017

 

Siebe Dijkstra is geboren in Workum op 3 mei 1933. Begin jaren zestig van de vorige eeuw kwam hij naar Kollum waar hij ging werken aan de Chr. Kon. Julianaschool, eerst als onderwijzer en later als hoofd der school. Al snel na zijn benoeming aan de school en zijn verhuizing naar Kollum, werd hij lid van de plaatselijke schaakclub De Pionier. Na een aantal jaren bleek dat de club te weinig leden had om een redelijke competitie te houden en voor Siebe was dat het moment om lid te worden van een andere club. Dat werd Strijd Met Beleid in Gerkesklooster. Enkele andere schakers volgden zijn voorbeeld en zo werd de basis gelegd voor de uiteindelijke fusie van beide schaakclubs in 1971 tot De Twee Kastelen.

In een interview in het clubblad uit maart 2000 vertelt Siebe: “Toen ik veertien was kwam ik via een maat in aanraking met het schaakspel. Later had ik een vriend die de regels ook kende en daarna zaten we elke zaterdagavond te schaken.”

In hetzelfde interview memoreert hij ook aan het feit dat hij op dat moment al 23 jaar voorzitter van de club is. Dat blijft hij ook daarna nog een aantal jaren en als hij uiteindelijk aftreedt eert de club hem met de titel ere-voorzitter.

Siebe was een trouw lid van de club. Hij sloeg niet vaak een speelavond over. Ook toen zich bij hem de eerste ziekteverschijnselen voordeden bleef hij de club bezoeken, ook al kostte hem dat, vooral de laatste jaren, steeds meer moeite. Toen de ziekte een steeds grotere wissel op zijn leven trok besloot hij met zijn vrouw dat het tijd werd uit Kollum weg te gaan en dichter bij de kinderen te gaan wonen. Dat werd Ede, en vorig jaar nam hij, na een lidmaatschap van maar liefst 55 jaar, de tijd bij De Pionier meegerekend, afscheid van DTK. Ook al kwam hij de laatste jaren niet zo vaak meer schaken, zijn vertrek was voor veel leden van de club een moeilijk moment, wetende wat de reden daarvan was.

Enkele weken geleden hebben we nog een kaart naar hem gestuurd met de namen van veel leden erop. Kort daarna kregen we het bericht dat het niet goed ging en dat het onvermijdelijke stond te gebeuren.

Siebe Dijkstra overleed op 84 jarige leeftijd op vrijdag 24 november.

Vrijdag, de dag waarop DTK zijn clubavond houdt.

In onze gedachten blijft hij onze ere-voorzitter, ook nu hij er niet meer is.De In Memoriam-tafel ingericht voor Siebe op de clubavond vrijdag 1 december 2017