Eerste winst Lieuwe van der Veen

Ieder op onze club kent Lieuwe wel: sympathieke man, kun je altijd een praatje mee maken, maar niet zo succesvol achter het schaakbord.

Wat overigens niet betekent dat hij er geen plezier in heeft en zijn best niet doet. Maar sinds hij begin 2013 hier op de club is had hij nog geen reguliere partij gewonnen - op één reglementaire overwinning na omdat zijn tegenstander niet op kwam dagen. Maar daar kwam afgelopen vrijdag verandering in. Lieuwe tegen Niels, het leek erop dat Niels net als voorgaande keren de winst naar zich toe zou trekken. Niels had al een stuk gewonnen en de dame van Lieuwe stond verdwaald op a7, klaar om opgesloten te worden. Helaas was Niels iets te gehaast met zijn plan en zette hij zijn eigen dame op een veld waar deze gewoon door een pion geslagen kon worden... Lieuwe nam het kado graag aan, waarna Niels zich maar meteen gewonnen gaf.

Jacob Spijkerman tegen Aiso Lycklama à Nijeholt ging aanvankelijk gelijk op. Helaas trapte Jacob in een bekende val. De zwarte dame pende een wit stuk op d4 op de koning op g1, er volgde e6-e5 en het stuk ging verloren. Hierna spartelde Jacob nog een tijdje tegen maar Aiso maakte het gedecideerd af.

Ook bij Sven Broersma tegen René Wijnstra een rustig begin. Maar toen het centrum geopend werd bleek dat de stukken van Sven een stuk beter geposteerd stonden dan die van René. Pionverlies en vervolgens kwaliteitsverlies waren niet te voorkomen. René probeerde hierna de stelling te compliceren door een stuk te offeren voor een koningsaanval, maar Sven verdedigde gedecideerd en won niet veel later.

De laatste twee partijen waren de nummer 3 tegen nummer 2 en nummer 4 tegen nummer 1. Pieter Bronsema tegen Derk Schuttel werd een scherp koningsgambiet. Aanvankelijk kwam Derk hier het beste uit. Pieter won de geofferde pion terug, maar direct daarna kon Derk via een trucje de d4-pion pakken. De compensatie voor deze pion van Pieter bleef erg vaag. Beide spelers hadden bovendien weinig ruimte om de stukken goed neer te zetten. Op een bepaald moment kon Pieter echter inslaan met de loper op f7 en hiermee leek het tij in de partij te keren. De loper mocht niet genomen worden, er kwamen meer tactische trucs in de stelling voor Pieter, en in naderende tijdnood ging Derk ten onder.

De laatste partij die bezig was, ging tussen Melle Bosma en Jeroen Weggen. De opening ging redelijk gelijk op, en de stelling kreeg al gauw een apart karakter. Melle kreeg twee dubbelpionnen, maar Jeroen had een wat open koningsstelling en zijn pionnenketen op de koningsvleugel (h6-g5-f5-e4) leek potentieel zwak. Hierna koos Melle echter voor een verkeerd plan waardoor Jeroen er goed uit leek te komen. Bij correct spel had hij een dominante stelling bereikt; nu deed Jeroen één onnauwkeurige zet waarna Melle plots met zijn dame binnen kon komen. Er stond zowel een paard als een toren van Jeroen in. De stelling werd enorm gecompliceerd; Jeroen koos de beste voortzetting, een kwaliteitsoffer. Voor Melle was de beste kans geweest dit offer aan te nemen. Het ziet er levensgevaarlijk uit, maar de computer vindt al gauw een uitweg naar een beter staand eindspel voor wit. Melle pakte de kwaliteit echter niet waardoor Jeroen de witte dame weer terug kon dringen en de eerder genoemde dominante stelling kon innemen. Vervolgens werd er afgewikkeld naar een eindspel dat direct gewonnen was voor zwart, 0-1.