Intern R18+R19

Vrijdag 25 januari stond de kraker Jeroen tegen Derk op het programma. Waar Derk het de laatste jaren Jeroen regelmatig lastig maakt, was daar deze partij niet veel van te zien.

R18

Jeroen won snel na de opening een pion, maar had verder nog niet echt aanknopingspunten. Toen bood Derk er eentje door zijn paard weg te spelen van de bescherming van de eigen koning. Deze maneouvre leek het moeilijk te maken voor Jeroen om z'n ontwikkeling af te maken, maar Jeroen vond een scherpe weerlegging middels een dubbel pionoffer. Plots kreeg wit een beslissende koningsaanval en het pleit was na 23 zetten reeds beslecht.

Lieuwe kon zijn winst op Niels de Vries geen goed vervolg geven; tegen Jan van Paassen ging hij al vroeg de boot in. Overigens in de tweede partij liet Lieuwe heel volwassen spel zien. Er zijn af en toe wel vlagen van genialiteit bij hem te bekennen...

Bij Jacob tegen Melle ging het in de opening fout voor de witspeler. Jacob kreeg problemen met zijn zwartveldige loper en Melle kon op b2 inslaan met zijn dame met groot effect: 0-1.

Sven tegen Rick ontwikkelde zich vrij rustig totdat Rick plots een matdreiging van Sven over het hoofd zag. Waarna hij dus plotseling mat stond.

De langste partij was die tussen Aiso en Ruben. De opening leek mij gelijk op te gaan, waarna Ruben wat in de knoei kwam met zijn stukken op de koningsvleugel. In de complicaties die volgden wist Ruben met kunst- en vliegwerk de materiele balans in zicht te houden. Er kwam uiteindelijk een eindspel op het bord van 2 torens (zwart) tegen toren+paard+2 pionnen (wit). Aanvankelijk speelde wit (Aiso) hierbij op winst, maar het had later net zo goed de andere kant op kunnen gaan. Op het eind gaf Ruben nog bijna te vroeg op. Hij dacht dat hij had geblunderd door een paardvorkje op koning + toren toe te staan, maar dit leidde tot een pionneneindspel dat remise was.

R19

Deze ronde viel samen met thuiswedstrijden van het eerste en derde team. Toch waren er nog steeds 5 partijen intern - bij elkaar opgeteld dus 26 spelers (waarvan 18 DTKers!) verdeeld over 13 schaakborden.

Bovenaan de ranglijst veranderde er weinig. Jeroen, Pieter en Sven kregen 2/3e van hun waarde vanwege de externe wedstrijd, terwijl Derk remise speelde tegen Melle. Hierbij merkte Derk al vroeg op de avond op dat hij van alles miste. Desondanks ging de partij gelijk op. Het trage speeltempo - na 23:00 hadden beide spelers ongeveer 20 zetten geproduceerd - leek de partij naar de onvermijdelijke remisehaven te brengen.

Jan van Paassen tegen Machiel werd remise. Het eerste deel van de partij was voor Jan - hij had de betere stelling en won materiaal. Na dameruil begon hij echter te knoeien en moest hij materiaal teruggeven vanwege een dreigende penning over de lichte velden. In de eindstelling stond Machiel zeker niet slechter.

Siep tegen Ruben was een vrij eenzijdige partij. Siep stond steeds wat beter, de ontwikkelingsvoorsprong van wit was een groot probleem voor Ruben omdat de e-lijn ook geheel open was. Hierdoor kon hij rokade wel uit zijn hoofd zetten. Hij kon zijn ontwikkeling alleen afmaken ten koste van een pion en een onveilige koning. Het hieropvolgende eindspel wist Siep naar zijn hand te zetten.

Lieuwe stond een tijdlang een stuk voor tegen Jacob, maar laatstgenoemde zette zijn stukken beter neer en won de partij uiteindelijk.

Ten slotte Rick tegen Bartele. Rick stond lange tijd goed, maar verloor later een kwaliteit. Barteles stukken kwamen steeds beter in het spel terwijl hetzelfde niet voor die van Rick gezegd kon worden: 0-1.